Praktisk info

Praktisk info

* Vi har udfordringer med bestilling af tider på selvbetjeningen. I bedes derfor kontakte lægehuset når I skal bestille tider. Vi arbejder på at løse udfordringen. Tak for Jeres forståelse.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning om sovemidler morfica og angstdæmpende midler (benzodiazepiner).

Lægerne Bistrupvej følger Sundhedsstyrelsens vejledning og vil forsøge at nedbringe og på sigt udfase alle patienter med ovenstående præparater. I følge Sundhedsstyrelsen, er det ikke muligt at bestille præparater der går indunder ovenstående kategorier, uden kontakt til lægen.

Vejledningen anbefaler at bruge:

– sovemedicin i højst 1-2 uger

– angstdæmpende medicin i højst 4 uger

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret. Medicinen virker kun i begyndelsen. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer.

Behandling vil medføre en påvirkning svarende til en alkoholpromille på 0,6 – 1,2. Generelt kan det ikke anbefales, at der føres motorkøretøj under behandling med stærke smertestillende midler, benzodiazepiner og morfica, idet der uanset tilvænning vil være en påvirkning svarende til promillekørsel.

Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet.

Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen.

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin morfica og angstdæmpende medicin er:

– svimmelhed

– døsighed

– hukommelsesbesvær

– koncentrationsbesvær

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Det er påvist ved utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det.

Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er:

– angst

– uro

– søvnbesvær

 

Derfor anbefales der en langsom nedtrapning af behandlingen. Tal med lægen om dette.